Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Başvuru Koşulları

 T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ   

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI İLE İLGİLİ KILAVUZ

ÖNEMLİ: Adayların Mesleki Bilgi Değerlendirme sınav salonları değişiklik gösterebileceğinden Sınav Giriş Belgelerini sınavdan 2 (iki) gün önce almaları gerektiği önemle duyurulur.

Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir.

Doktora programlarına başvuracak adayların tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya mezun olabilecek durumda olduklarını belgelemeleri gerekir.

Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın alanlarda Lisans/Yüksek Lisans derecelerini almış olmaları önerilir. Lisans veya Yüksek Lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans veya Doktora programlarından farklı alanda almış olan adaylar, Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun kararıyla Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında gerekli görülen dersleri alırlar.

Mezun olabilecek durumda olup lisansüstü programlara başvuru yapan adaylar, kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.

Adaylar, Enstitümüzde en fazla 2 farklı programa başvurabilirler. Birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Adaylar; aşağıda tarihleri belirtilen, ayrıca ilgili Anabilim/Bilim Dalı tarafından uygulanacak tüm yazılı ve sözlü sınavlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde başarı değerlendirmesinde dikkate alınmazlar.

Mülakata alınacak adaylar, yapılan başvuruların ALES, mezuniyet notu, yabancı dil puanı, mesleki bilgi değerlendirmesi ve Senatonun belirlediği diğer esaslar çerçevesinde ilgili jürinin ön değerlendirmesi neticesinde belirlenir. Mülakata alınacak öğrenci sayısı; kontenjanı 10 ve altındaki programlar için 20 (yirmi) kişi, kontenjanı 10'un üstündeki programlar için kontenjanın iki katıdır.

Yedek kontenjan için; Kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan asillerin yerine kayıt alınmak üzere ilgili birimler tarafından boş kontenjanlar ilan edilir. Listede yer alan yedeklerden ilgili tarih/tarihlerde dilekçe ile ön kayıt alınır. Bu dilekçe kesin kayıt için değerlendirmeye alınma hakkı kazanan adayların belirlenmesi içindir. Ön kayıt dilekçesi vermemiş yedek adaylar puanı yüksek olsa dahi kayıt hakkı elde edemezler. Dilekçe ile ön kayıt yaptırmış adayların tamamı gün sonunda puanı yüksek olandan düşüğe doğru sıralanır. Başarı sıralamasına göre boş kontenjan kadar yedek liste, kesin kayıt için ilan edilir. Kesin kayıt hakkı kazanan yedek adaylar akademik takvimde belirlenen tarihlerde kesin kayıt yaptırmak üzere ilgili Enstitüye başvurarak kayıt işlemini gerçekleştirirler.

Mavi Kart sahibi adaylar yalnızca bir uyruktan başvuru yapabilir.

KKTC Uyruklu adaylar TC vatandaşı gibi değerlendirilecek, TC Vatandaşı kontenjanlarına başvurabileceklerdir. Bu adayların başvurularında ALES puan şartı aranır.

TÖMER Belgesi; Lisans eğitimini Türkiye'de almış yabancı uyruklu adaylardan istenmez.

Öğrenimini yurtdışında tamamlayan adayların, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma Ve Denklik belgesini, kesin kayıt sırasında Enstitüye teslim etmesi gerekmektedir.

Lisansüstü programlara başvurular sadece sistem üzerinden alınacaktır.

 Mesleki Bilgi Değerlendirme ve Mülakat yer ve tarihleri Enstitü web sayfasında (https://turkiyat.marmara.edu.tr/) ilan edilecektir.

Belirtilen süre içerisinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 Kontenjan tablosunda ilan edilen programlardan Türk Sanatı Anabilim Dalında ön koşul, aIan sınırlaması ile ilgili şartlar bulunmaktadır. Bu koşullara uyulması zorunludur.

Sisteme yüklenen belgelerin resmi onaylı ve okunabilir durumda olması gerekmektedir, aksi durumda belgeler işleme alınmayacaktır.

Bu sayfa Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 07.06.2017 13:46:34 tarihinde güncellenmiştir.