Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Kesin Kayıtlarda Gerekli Belgeler

KESİN KAYITLARDA GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER


1- Mezuniyet Belgesi;

  • Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıracak adayların lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
  • Doktora programlarına kayıt yaptıracak adayların Yüksek Lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
  • Mezuniyet belgelerini ibraz edemeyen adaylar kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılamayacaktır.

2- Transkript Belgesi; Kesin kayıt sırasında transkriptin ibraz edilmesi zorunludur. (4'lük veya 100'lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.)

3- Askerlik Durum Belgesi (Askerlik şubesinden alınacaktır.)

4- ALES Belgesi (veya eşdeğeri)

5- Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğeri) - (Sadece Doktora Programları için)

6- Son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet)

7- TC Kimlik fotokopisi (Yabancı uyruklu adaylar için aslı ile birlikte pasaport fotokopisi)

8- TÖMER belgesi (Yabancı uyruklu adaylar için)

9- Yurt dışında okumuş Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adaylar:

         Yukarıda yer alan belgelere ek olarak; belgelerinin (mezuniyet, transkript, pasaport vb.) yeminli tercüman tarafından onaylı nüshalarını da Enstitüye teslim edeceklerdir.

         Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma belgesini, kesin kayıt sırasında Enstitüye teslim etmesi gerekmektedir. (Yükseköğretim Kurulu kararı uyarınca yurtdışında öğrenim görmüş öğrencilerden kesin kayıt işlemleri sırasında TANIMA BELGESİ alınacaktır. DENKLİK BELGESİ İSTENMEYECEKTİR.

10- Yüksek lisans programına kayıt yaptıracak adaylar kırmızı, doktora programına kayıt yaptıracak adaylar mavi plastik telli dosya getirmelidir.

Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılacak olup ön kayıt beyanları ile kesin kayıt belgelerindeki uyuşmazlıktan doğacak durumdan sadece adaylar sorumludur.

Bu sayfa Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 16.07.2017 16:07:55 tarihinde güncellenmiştir.