Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Yatay Geçiş

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARINA BAŞVURU KOŞULLARI 

Adayın başvurmak istediği program için ilgili yılda yatay geçiş kontenjanı ilan edilmişse,

Başvuru sistemi kullanılmayacak başvurular Enstitüye şahsen yapılacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

- Öğrenim gördüğü Enstitüden öğrencilik durumunu belirten resmi yazı (öğrencinin kayıt olduğu tarih belirtilmeli)

- Disiplin cezası almadığına dair belge. (Transkriptte belirtilebilir)

- Transkript belgesi

- Almış olduğu derslerin Enstitüden onaylı içerikleri ve müfredatı

- Kimlik fotokopisi

- Yatay geçiş talebine dair dilekçe

Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programın en az bir yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen esaslar çerçevesinde Üniversitede açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, lisansüstü başvurularındaki yabancı dil şartlarını da yerine getirmesi gerekir.

 

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

Anabilim Dalı  Bilim Dalı  Tezli
Yüksek Lisans
Yüksek Lisansa
Dayalı Doktora
T.C.
Uyruklu
 Yabancı
Uyruklu
T.C. 
Uyruklu
 Yabancı
Uyruklu
 Türk Tarihi  Cumhuriyet Tarihi   1
 Türk Tarihi  Genel Türk Tarihi   2


Bu sayfa Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 18.05.2018 11:54:43 tarihinde güncellenmiştir.