Institute of Turkic Studies

Institute of Turkic Studies

Yatay Geçiş

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARINA BAŞVURU KOŞULLARI 

Adayın başvurmak istediği program için ilgili yılda yatay geçiş kontenjanı ilan edilmişse,

Başvuru sistemi kullanılmayacak başvurular Enstitüye şahsen yapılacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

- Öğrenim gördüğü Enstitüden öğrencilik durumunu belirten resmi yazı (öğrencinin kayıt olduğu tarih belirtilmeli)

- Disiplin cezası almadığına dair belge. (Transkriptte belirtilebilir.)

- Transkript belgesi

- Almış olduğu derslerin Enstitüden onaylı içerikleri ve müfredatı

- Kimlik fotokopisi

- Yatay geçiş talebine dair dilekçe

Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programın en az bir yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen esaslar çerçevesinde Üniversitede açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, lisansüstü başvurularındaki yabancı dil şartlarını da yerine getirmesi gerekir.

 

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

Anabilim Dalı  Bilim Dalı  Tezli
Yüksek Lisans
Yüksek Lisansa
Dayalı Doktora
T.C.
Uyruklu
 Yabancı
Uyruklu
T.C. 
Uyruklu
 Yabancı
Uyruklu
 Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı   1
 Türk Tarihi  Cumhuriyet Tarihi   1
 Türk Tarihi  Genel Türk Tarihi   1
 Türk Tarihi  Yakınçağ Tarihi   1
 Türk Tarihi  Yeniçağ Tarihi   1 -