Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Doktora Öğrencilerimizin Dikkatine!-Tez İzleme Komitesi Raporları

Tez konusu belirlenmiş Doktora programı öğrencilerine ait  Ocak-Haziran dönemi 6 aylık tez izleme komite raporlarının (raporların her sayfası tez izleme komitesi tarafından paraflanacaktır) en geç 30 Haziran 2019 tarihine kadar enstitüye teslim edilmesi gerekir.

M.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 23-2. maddesinde "Komite, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde olmak üzere yılda en az iki defa toplanarak öğrencinin yaptığı çalışmaları değerlendirir. Toplantılara geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan öğrenci, izlemenin o dönemi için başarısız kabul edilir. Komite tarafından birbirini takip eden iki toplantıda veya üç farklı toplantıda başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir"  denilmektedir.

Tez İzleme Komitesi raporunun tesliminde herhangi bir gecikme ya da mağduriyet yaşanmaması için 9 günlük Ramazan Bayramı tatili de göz önünde bulundurularak gereğinin yapılmasını rica ederiz. 

Bu sayfa Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 21.05.2019 15:39:48 tarihinde güncellenmiştir.