Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Yüksek Lisans ve Doktora-Ders Aşamasındaki Öğrencilerin Dikkatine!

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21-(1); "Danışman ataması yüksek lisans programları için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, doktora/sanatta yeterlik programları için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile olur.maddesi uyarınca 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında öğrenimine başlayan öğrenciler için tez danışmanı atama formunun Anabilim Dalı Başkanları tarafından doldurularak en kısa sürede Enstitüye gönderilmesi gerekmektedir. 

İlgililere duyurulur.

Bu sayfa Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 02.01.2018 14:11:38 tarihinde güncellenmiştir.