Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Yüksek Lisans Formları

 

>Genel Dilekçe Formu

>Tez Danışmanı Atama Formu (YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca tez danışmanı atanması talebi anabilim dalı başkanı tarafından yapılacaktır.)

>Tez Konusu Belirleme Formu

>Tez Kayıt Formu ( Tez konusu Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanmış olan yüksek lisans öğrencileri tarafından, her dönem başında doldurulacaktır.)

>Tez Teslim ve Tez Savunma Sınav Jürisi Belirleme Formu

>Jüri Tez Teslim Formu

>Tez Danışman Değişikliği Formu

>Tez Başlığı Değişikliği Formu

>Tez Yazım Klavuzu

>Enstitüye Tez Teslim Klavuzu

Bu sayfa Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 09.06.2017 13:12:17 tarihinde güncellenmiştir.