Yayınlar

 

ENSTİTÜ FAALİYET YAYINLARI

Türk Dünyasının Manevi Liderleri, İstanbul, 2021, 424 s.

Karabağ & Dünü, Bugünü, Yarını, İstanbul, 2021, 517 s.

Türk Dünyasında Ortak Alfabe & Uygulamalar, Arayışlar, Teklifler, İstanbul, 2020, 280 s.

Türk Tarihinde Liderler, İstanbul, 2020, 488 s.

İmparatorluklar Çağına Veda, İstanbul, 2019, 478 s.

Uluslararası Türk Savaş Esirleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul, 2018, 520 s.

T.C. Dünden Bugüne İpekyolu Beklentiler ve Gerçekler, İstanbul, 2008, 258 s.

T.C. Cumhuriyet Dönemine Genç Bakışlar, İstanbul, 2008, 640 s.

T.C. El Kitabı (Rusça-Türkçe) (haz. Nadir Devlet, A. Gün Soysal), Ankara: Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1999, 80 s.

T.C. El Kitabı (Tatarca-Türkçe) (haz. Nadir Devlet, A. Gün Soysal), Ankara: Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1999, 84 s.

T.C. El Kitabı (Özbekçe-Türkçe) (haz. Nadir Devlet, A. Gün Soysal), Ankara:Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1999, 68 s.

T.C. El Kitabı (Kırgızca-Türkçe) (haz. Nadir Devlet, A. Gün Soysal), Ankara: Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1999, 82 s.

T.C. El Kitabı (Kazakça-Türkçe) (haz. Nadir Devlet, A. Gün Soysal), Ankara: Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1999, 82 s.

T.C. El Kitabı (Azerice-Türkçe) (haz. Nadir Devlet, A. Gün Soysal), Ankara: Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1999, 86 s.

Türk Dünyasında Nevruz (haz. Nadir Devlet), İstanbul: Marmara ÜniversitesiYayınları, 1999, 115 s.

N. Devlet, İdil-Ural Ekspedisyonu- Tatarlar, Başkurtlar, Çuvaşlar, Ankara, 1997,143 s.

M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Seminerleri 1993–1994, İstanbul, 1995, 152 s.

N. Devlet (der), Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu, İstanbul, 1992, 72 s.

Yunus Emre Sempozyumu. Bildiriler, İstanbul, 1992, 131 s.

V. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi - Tebliğler, Ankara, 1990, 888 s.

Turkic Studies in the World and Turkey, İstanbul, 1987, 130 s.

Dünyada Türklük Araştırmaları ve Türkiye, İstanbul, 1987, 134 s.


Bu sayfa Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 24.11.2023 12:16:57 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM