Yayınlar

 

Dünyada Türklük Araştırmaları ve Türkiye, İstanbul, 1987, 134 s.

Turkic Studies in the World and Turkey, İstanbul, 1987, 130 s.

V. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi - Tebliğler, Ankara, 1990, 888 s.

Yunus Emre Sempozyumu. Bildiriler, İstanbul, 1992, 131 s.

N. Devlet (der), Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu, İstanbul, 1992, 72 s.

M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Seminerleri 1993–1994, İstanbul, 1995, 152 s.

N. Devlet, İdil-Ural Ekspedisyonu- Tatarlar, Başkurtlar, Çuvaşlar, Ankara, 1997,143 s.

Türk Dünyasında Nevruz (haz. Nadir Devlet), İstanbul: Marmara ÜniversitesiYayınları, 1999, 115 s.

T.C. El Kitabı (Azerice-Türkçe) (haz. Nadir Devlet, A. Gün Soysal), Ankara: Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1999, 86 s.

T.C. El Kitabı (Kazakça-Türkçe) (haz. Nadir Devlet, A. Gün Soysal), Ankara: Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1999, 82 s.

T.C. El Kitabı (Kırgızca-Türkçe) (haz. Nadir Devlet, A. Gün Soysal), Ankara: Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1999, 82 s.

T.C. El Kitabı (Özbekçe-Türkçe) (haz. Nadir Devlet, A. Gün Soysal), Ankara:Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1999, 68 s.

T.C. El Kitabı (Tatarca-Türkçe) (haz. Nadir Devlet, A. Gün Soysal), Ankara: Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1999, 84 s.

T.C. El Kitabı (Rusça-Türkçe) (haz. Nadir Devlet, A. Gün Soysal), Ankara: Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1999, 80 s.

T.C. Cumhuriyet Dönemine Genç Bakışlar, İstanbul, 2008, 640 s.

T.C. Dünden Bugüne İpekyolu Beklentiler ve Gerçekler, İstanbul, 2008, 258 s.

Uluslararası Türk Savaş Esirleri Sempozyumu Bildiri Kitabıİstanbul, 2018, 520 s.

Türk Tarihinde Liderler, İstanbul, 2020, 488 s.

Türk Dünyasında Ortak Alfabe & Uygulamalar, Arayışlar, Teklifler, İstanbul, 2020, 280 s.


Bu sayfa Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 28.12.2020 15:02:20 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM