Türkiyat Bahar Seminerleri

TÜRKİYAT BAHAR SEMİNERLERİ BAŞLADI

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Bahar Seminerleri programı, Osmanlı coğrafyası ekseninde tarihten kültüre, felsefeden dış politikaya birçok meseleyi kapsamaktadır. Mezkûr konular uzman hocalar tarafından işlenecektir. 11 dersten oluşan ve yaklaşık iki buçuk ay sürecek olan bu seminer programı, İhsan Fazlıoğlu’nun “Türk Düşüncesinin Seyir Defteri: ‘Kurucu İsimler’ ile ‘Kurucu Eserler’ Üzerinden Bir Okuma” adlı semineri ile başladı.

Seminerde ilk olarak ‘kurucu isim’ ile ‘kurucu eser’in mahiyetini tavzih eden İhsan Fazlıoğlu, pek çok veçheden bir ismin yahut bir eserin ‘kurucu’ vasfını taşıyabileceğini zikretti. Ardından bir zihin inşası rolünü üstlenmeleri bakımından ‘ders kitapları’nı bahis mevzuu eden Fazlıoğlu, Karahanlı-Selçuklu-Hârizmşah çizgisini takip ederek bu medrese sisteminin tesis ettiği ortak akıl ve ortak dil kavramları üzerinden, Osmanlı medrese sisteminin bu geleneği merkeze alarak nasıl inşa olduğunu ele aldı. Daha sonra Osmanlı medreselerinde okutulan ders kitaplarını kelam, hikmet ve mantık başlıkları altında zikrederek, bu eserlerin tedrici bir sıralama içinde nasıl okunduğuna değindi. Son olarak bu kitaplarda yer alan meselelerin işleniş tarzlarının bugünkü düşünme biçimimize yoğun bir şekilde tesir ettiğini vurgulayarak konuşmasını bitirdi. Seminer sonrasında Enstitü Müdürü Prof. Dr. Okan Yeşilot tarafından Hocamıza teşekkür belgesi takdim edildi.


Bu sayfa Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 05.03.2018 11:03:26 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM