Amaç

Enstitünün kuruluş amacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında kalan, ülkemize komşu olan veya olmayan ülkelerdeki Türk soylu toplulukların siyasî, sosyal, demografik, politik, ekonomik ve kültürel durumlarını araştırmak ve incelemek.

Söz konusu sahalarda çalışacak uzman elemanlar yetiştirmek.  

Bu alanlarla ilgili sempozyum, konferans ve seminerler düzenlemek ve gerektiğinde bu çalışmaları rapor şeklinde ilgili yerlere iletmek.

Türk kültürü, tarihi, dil ve edebiyatı ve sanatı üzerine lisansüstü eğitim-öğretim vermek, yüksek lisans ve doktora yaptırmak, araştırmacı kadrosunu geliştirmek ve öğretim elemanı yetiştirmek.


Bu sayfa Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 27.04.2022 16:53:10 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM