Kesin Kayıtlarda Gerekli Belgeler

KESİN KAYITLARDA GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

Kesin Kayıt Başlangıç Tarihi :  01.09.2023 

Kesin Kayıt Bitiş Tarihi         :  12.09.2023

Enstitümüz lisansüstü programlarına yerleşen tüm adayları tebrik eder, başarılar dileriz. 

Tezsiz programlar hariç aynı anda iki lisansüstü programa kayıt yapılamayacağından başka bir lisansüstü programda halen kayıtlı olan adayların diğer kayıtlarını sildirmeden Enstitümüz programlarına kayıt işlemleri yapılamayacaktır.

 

1- Mezuniyet Belgesi; Aslı ve bir adet fotokopisi

  • Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıracak adayların lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
  • Doktora programlarına kayıt yaptıracak adayların Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
  • Mezuniyet belgelerini ibraz edemeyen adaylar kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılamayacaktır.

2- Transkript Belgesi; Kesin kayıt sırasında transkriptin ibraz edilmesi zorunludur. (4'lük veya 100'lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.)

3- Askerlik Durum Belgesi (E-devlet'ten alınabilir)

4- ALES Belgesi (Üzerinde kontrol kodu olan son 1 ay içerisinde alınmış sonuç belgesi çıktısı)

5- Yabancı Dil Belgesi (Üzerinde kontrol kodu olan son 1 ay içerisinde alınmış sonuç belgesi çıktısı)

6- Son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet)

7- TC Kimlik fotokopisi (Yabancı uyruklu adaylar için aslı ile birlikte pasaport fotokopisi)

8- TÖMER belgesi (Yabancı uyruklu adaylar için)

9- Yurt dışında okumuş Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adaylar:

         Yukarıda yer alan belgelere ek olarak; belgelerinin (mezuniyet, transkript, pasaport vb.) yeminli tercüman tarafından onaylı nüshalarını da Enstitüye teslim edeceklerdir.

         Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma belgesini ya da Denklik Belgesini kesin kayıt sırasında Enstitüye teslim edeceklerdir. 

10- Tezli yüksek lisans programına kayıt yaptıracak adaylar kırmızı, doktora programına kayıt yaptıracak adaylar mavi, Tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıracak adaylar sarı plastik telli dosya getirmelidir.

Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılacak olup ön kayıt beyanları ile kesin kayıt belgelerindeki uyuşmazlıktan doğacak durumdan sadece adaylar sorumludur.

Kesin kayıt işlemi, belirtilen tarihler arasında şahsen ya da noter vekâleti ile yaptırılabilir. Posta yoluyla kayıt yapılamaz.


Bu sayfa Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 29.09.2023 20:16:18 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM