Başvuru Koşulları

 T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ   

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI İLE İLGİLİ KILAVUZ

ÖNEMLİ: Adayların Mesleki Bilgi Değerlendirme sınav salonları değişiklik gösterebileceğinden Sınav Giriş Belgelerini sınavdan 2 (iki) gün önce almaları gerektiği önemle duyurulur.

Onaylanmış tercihler silinemez ya da değiştirilemez.

* Lisansüstü programlarımıza başvuracak, Türkiye içindeki Yükseköğretim kurumlarından mezun olan/olacak adayların bazı bilgileri (üniversitesi, genel ağırlıklı not ortalaması vb.) YÖKSİS üzerinden alınacaktır. Bu nedenle YÖKSİS kaydı olmayanların mezun ya da mezun aşamasında oldukları üniversitelerine, YÖKSİS kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Bilgileri YÖKSİS üzerinden alınamayan adaylar başvurularını tamamlayamazlar. YÖKSİS Kayıt bilgileri buradan sorgulanabilir. 

Yurt dışındaki bir Üniversiteden mezun olan/olacak adaylar, bilgilerini sistem üzerinden kendileri gireceklerdir. Üniversite adı olmayanlar 'Yurtdışı (Diğer) Üniversite" seçeneğini seçebilirler.

* Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir.

* Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların YDS'den 40 veya üzeri puan almış olma (Ya da eş değerliği bulunan bir sınavdan eş değer bir puan almış olmak) şartı bulunmaktadır. (Yabancı uyruklu öğrenciler için yabancı dil şartı bulunmamaktadır.)

* Doktora programlarına başvuracak adayların tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya mezun olabilecek durumda olmaları gerekir. YDS'den 55 veya üzeri puan almış olmak (Ya da eş değerliği bulunan bir sınavdan eş değer bir puan almış olmak) şartı bulunmaktadır. Ancak yüzde yüz yabancı dille eğitim verilen lisans programlarından mezun olan adayların Türkçe eğitim veren doktora programlarına başvurularında dil puan şartı aranmaz.

* Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın alanlarda Lisans/Yüksek Lisans derecelerini almış olmaları önerilir. Lisans veya Yüksek Lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans veya Doktora programlarından farklı alanda almış olan adaylar, Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun kararıyla Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında gerekli görülen dersleri alırlar.

* Mezun olabilecek durumda olup lisansüstü programlara başvuru yapan adaylar, kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.

* Adaylar, 1 (bir) lisansüstü programa (tezli yüksek lisans ve doktora) başvurabilirler.

* Tezsiz Yüksek Lisans programları hariç, birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Bu nedenle başka yükseköğretim kurumlarında tezli yüksek lisans veya doktora kaydı bulunanların Enstitümüze kesin kayıt yaptırmadan önce mevcut kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. 

* Adaylar; Bilimsel Değerlendirme Sınavı, Mülakat Sınavı, ayrıca ilgili Anabilim/Bilim Dalı tarafından uygulanacak tüm yazılı ve sözlü sınavlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde başarı değerlendirmesinde dikkate alınmazlar.

* Mülakata alınacak adaylar, yapılan başvuruların ALES, mezuniyet notu, yabancı dil puanı, mesleki bilgi değerlendirmesi ve Senatonun belirlediği diğer esaslar çerçevesinde ilgili jürinin ön değerlendirmesi neticesinde belirlenir. Mesleki Bilgi Değerlendirme sınavına girmeyen aday mülakata giremez.

** Yedek kontenjan için; Kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan asillerin yerine kayıt alınmak üzere ilgili birimler tarafından boş kontenjanlar ilan edilir. Listede yer alan yedeklerden ilgili tarih/tarihlerde dilekçe ile ön kayıt alınır. Bu dilekçe kesin kayıt için değerlendirmeye alınma hakkı kazanan adayların belirlenmesi içindir. Ön kayıt dilekçesi vermemiş yedek adaylar puanı yüksek olsa dahi kayıt hakkı elde edemezler. Dilekçe ile ön kayıt yaptırmış adayların tamamı gün sonunda puanı yüksek olandan düşüğe doğru sıralanır. Başarı sıralamasına göre boş kontenjan kadar yedek liste, kesin kayıt için ilan edilir. Kesin kayıt hakkı kazanan yedek adaylar akademik takvimde belirlenen tarihlerde kesin kayıt yaptırmak üzere ilgili Enstitüye başvurarak kayıt işlemini gerçekleştirirler.

* Mavi Kart sahibi adaylar yalnızca bir uyruktan başvuru yapabilir.

* KKTC Uyruklu adaylar TC vatandaşı gibi değerlendirilecek, TC Vatandaşı kontenjanlarına başvurabileceklerdir. Bu adayların başvurularında ALES puan şartı aranır.

* Yabancı uyruklu adayların yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olması ya da TÖMER, Marmara-TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü veya Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından biri tarafından yapılan Türkçe sınavından B2 (TÖMER) veya eşdeğer puan aldığını gösteren resmî belgeye sahip olması gerekir.

* Öğrenimini yurtdışında tamamlayan adayların, not döküm (transkript) belgelerinde 4'lük veya 100'lük sistemde hesaplanmış not ortalaması bulunması zorunludur. Bu hesaplama Üniversitemiz tarafından yapılmaz. Ayrıca Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma Ve Denklik belgesinin, kesin kayıt sırasında Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.

* ALES sınavı, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir. 

* Yabancı Dil Sınavlarından KPDS ve ÜDS’nin geçerliliği sona ermiştir. YDS ve e-YDS için sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıl geçerlilik süresi belirlenmiştir. YÖKDİL’in geçerliliğine ilişkin düzenlemeler YDS ile aynı olacaktır. 

* Lisansüstü programlara başvurular sadece başvuru sistemi üzerinden alınacaktır. 

* Yatay geçiş başvuruları ise ilgili enstitüye şahsen yapılır. Bu durumda sistemden başvuru alınmayacaktır. Yatay geçiş hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

* Mesleki Bilgi Değerlendirme ve Mülakat yer ve tarihleri Enstitü web sayfasında (https://turkiyat.marmara.edu.tr/) ilan edilecektir.

* Belirtilen süre içerisinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

* Kontenjan tablosunda ilan edilen programlardan Türk Sanatı Anabilim Dalında ön koşul, alan sınırlaması ile ilgili şartlar bulunmaktadır. Bu koşullara uyulması zorunludur.

* Sisteme yüklenen belgelerin resmi onaylı ve okunabilir durumda olması gerekmektedir, aksi durumda belgeler işleme alınmayacaktır.

* Başvuru yapacak adayların kullandıkları cep telefonu ve e-posta bilgileri önem arz etmektedir. Bilgilendirmeleri doğru ve düzenli alabilmek için lütfen güncel e-posta ve cep telefonu bilgilerinizi giriniz. Cep telefonu bilgilendirmeleri ücretsiz olarak yapılacaktır.


Bu sayfa Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 29.09.2023 20:05:14 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM