Başvuru Belgeleri

BAŞVURULARDA GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

 

Başvuru sırasında sisteme yüklenecek belgelerin ".pdf" veya ".jpeg" formatında olması gerekmektedir.

1-Mezuniyet Belgesi; Yüksek Lisans için başvuran adayların lisans diplomasına sahip olmaları veya lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına başvuracak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun olmaları veya mezun olabilecek durumda olmaları gerekir.

  • Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan öğrenciler, mezuniyet belgelerini ibraz edemeyecekleri için asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.
  • Başvurularında mezun durumda olmayan adaylar mezun kutucuğunu işaretlemeyecek, bu alana belge yüklemeyeceklerdir.

2-Transkript Belgesi;

  •  4'lük veya 100'lük sisteme göre hesaplanmış olmalıdır.
  •  Doktora Programlarına başvurularda Tezli Yüksek Lisans transkripti yüklenmesi gerekmektedir.
  •  Yüksek Lisans programlarına başvuru sırasında lisans programından mezun olmayanlar için, transkriptinde en az 7 dönemlik Genel Ağırlıklı Not ortalaması olmalıdır.
  •  Başvuruların tamamlanmasından sonra GANO güncellemesi yapılacak ve mezun durumdaki adayların güncel GANO'ları ile işlem yapılacağından not değişikliği durumunda güncelleme talep edilemez.

3-Son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf yüklenecektir. (Fotoğrafınızın resmi işlemlerde kullanılacağını göz önünde bulundurarak yükleme yapınız.)

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora başvurularında ayrıca;

4-ALES sonucu; kullanılmak istenen sınav puanının alındığı "yıl" ve "dönem" seçildikten sonra veriler doğrudan ÖSYM'den sisteme yüklenecektir. Yüksek lisans için en az 60, doktora için en az 65 puan alınmış olmalıdır.

5-Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğeri); Kullanılmak istenen "sınav adı", "yıl" ve "dönem" seçildikten sonra veriler doğrudan ÖSYM'den sisteme yüklenecektir. ÖSYM'den veri alınamayan sınavlarda ilgili sınavın bilgileri girilerek sonuç belgesi sisteme yüklenmelidir. Yabancı Dil Puanı yüksek lisans için en az 40 (TOEFL IBT için 48), doktora için en az 55 (TOEFL IBT için 66) olmalıdır.

--> Türkçe olmayan belgelerde;

Yurt dışında okumuş Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adayların:

Yukarıda yer alan belgelere ek olarak; belgelerini (mezuniyet, transkript, tömer ve diğer) yeminli tercüman tarafından onaylı ve imzalı şekilde sisteme yüklemeleri gerekmektedir.


Bu sayfa Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 27.12.2023 20:06:01 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM