Doktora Formları

  Genel Dilekçe Formu   
  Tez Danışmanı Atama Formu  (Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca tez danışmanı atanma talebi anabilim dalı başkanı tarafından yapılacaktır.)
Yeterlik Sınav Jürisi Belirleme Formları Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı  
Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı  
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı  
Türk Sanatı Anabilim Dalı  
Türk Tarihi Anabilim Dalı  
Tez Dönemi Formları Tez İzleme Komitesi Belirleme Formu  
Tez Kayıt Formu  
Tez Konusu Belirleme Formu Her sayfa kağıdın tek yüzüne yazılmalı, çift taraflı baskı alınmamalıdır.
Tez İzleme Komitesi Raporu Raporun her sayfasının Tez İzleme Komitesi tarafından paraflanması gerekmektedir.
Tez Dönemi Değişiklik Talepleri Tez İzleme Komitesi Üye Değişiklik Formu  
Tez Başlığı Değişikliği Formu  
Tez Savunma Dönemi Formları Tez Savunma Sınavı Jüri Belirleme Formu  
Jüri Tez Teslim Formu  
Tez Yazım Klavuzu  
Enstitüye Tez Teslim Klavuzu   
     

 


Bu sayfa Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 06.01.2022 16:21:39 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM