Yüksek Lisans Formları

  Genel Dilekçe Formu   
  Tez Danışmanı Atama Formu  (Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca tez danışmanı atanma talebi anabilim dalı başkanı tarafından yapılacaktır.)
Tez Dönemi Formları Tez Kayıt Formu Tez konusu Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanmış olan öğrenciler tarafından, her dönem başında doldurulacaktır.
Tez Konusu Belirleme Formu Her sayfa kağıdın tek yüzüne yazılmalı, çift taraflı baskı alınmamalıdır.
Tez Dönemi Değişiklik Talepleri Tez Başlığı Değişikliği Formu  
Tez Savunma Dönemi Formları

Tez Teslim ve Tez Savunma Sınav Jürisi Belirleme Formu

 
Jüri Tez Teslim Formu  
Tez Yazım Klavuzu  
Enstitüye Tez Teslim Klavuzu   
   
Tez Tezlimi Tez Düzeltme Uygunluk Beyanı  
ÇEVRİMİÇİ SINAV BAŞVURU FORMU Çevrimiçi Sınav Başvurusu
 

 


Bu sayfa Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 03.03.2023 10:04:12 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM