Yüksek Lisans Formları

 

>Genel Dilekçe Formu

>Tez Danışmanı Atama Formu (Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca tez danışmanı atanma talebi anabilim dalı başkanı tarafından yapılacaktır.)

>Tez Kayıt Formu ( Tez konusu Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanmış olan öğrenciler tarafından, her dönem başında doldurulacaktır.)

>Tez Konusu Belirleme Formu (Her sayfa kağıdın tek yüzüne yazılmalı, çift taraflı baskı alınmamalıdır.)

>Tez Teslim ve Tez Savunma Sınav Jürisi Belirleme Formu

>Jüri Tez Teslim Formu

>Tez Başlığı Değişikliği Formu

>Tez Yazım Klavuzu

>Enstitüye Tez Teslim Klavuzu


Bu sayfa Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 30.03.2021 10:48:03 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM