⚠️ 2016 Yılı ve Öncesinde Kayıt Yaptıran Yüksek Lisans Öğrencilerinin Dikkatine ⚠️

2016 yılı ve önceki dönemlerde kayıt yaptıran Yüksek Lisans öğrencilerinin azami süreleri ile ilgili Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın 30.05.2019 tarih ve 1900139990 sayılı yazısı ile YÖK’ün 22.05.2019 tarihli toplantısındaki “Azami süreler içerisinde (6 Eylül 2019) tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen Yüksek lisans öğrencilerine verilecek en fazla üç aylık sürenin azami süreye dahil edilmemesi” görüşünün uygulanabileceği Enstitüye bildirilmiş ve uygulamaya koyulmuştur.

HIZLI ERİŞİM