Ek Süre Alma Hk

Üniversitemiz Senatosu, "İki yarıyıl ek süre hakkını tamamlamamış tez aşamasındaki tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine başvuru yapmaları halinde ek süre verilmesi hususunda" karar almıştır.

- Başvurular 31 Ocak 2022 tarihine kadar dilekçe ile yapılacaktır.

- Pandemi döneminde hiç ek süre almamış ya da sadece bir kez ek süre almış öğrenciler bu başvuru hakkından yararlanabilir.

- Kayıt dondurma ile ek süre farklı süreçlerdir. Ek sürede aktif öğrenciliğiniz devam ederken azami sürenizin sonuna bir dönem daha eklenir.

İlgili madde: - YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Diğer Hükümler Madde 35(8) (Ek:RG-10/6/2020-31151): Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde 1 yarıyıl, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda 1 yarıyıl daha olmak üzere iki yarıyıl ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

İlgililere duyurulur.

HIZLI ERİŞİM