Enstitümüzde Erasmus+ KA107 Programı Kapsamında Moskova Devlet Üniversitesinden Konuk Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elena Oganova Ders Verdi

Enstitümüzde Erasmus+ KA107 Programı Kapsamında Moskova Devlet Üniversitesinden Konuk Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elena Oganova Ders Verdi

 

Ülkemizde 2004 yılından bu yana uygulanan Erasmus programı aracılığı ile Avrupa'da bulunan program ülkelerine yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirilmesi mümkün olmuştur. Erasmus programına 2002 yılında “pilot üniversite” uygulaması ile başlamış olan Marmara Üniversitesi, Türkiye’den "Erasmus Üniversite Beyannamesi" almaya hak kazanan sayılı üniversiteler arasına girerek 2004 yılından bu yana Erasmus programı kapsamında başarılı çalışmalar yürütmüştür.

2015 yılında Erasmus programının uygulama alanı genişletilerek yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetlerinin Avrupa bölgesi dışında yer alan “Ortak Ülkeler” olarak adlandırılan birçok ülke ile gerçekleştirilmesi mümkün hâle geldi. Marmara Üniversitesi, yenilenen Erasmus programı kapsamında Erasmus+ KA107 - Ortak Ülkelerle Hareketlilik Başvurusunu ilk olarak 2017 yılında yaptı.Başvuruda Üniversitemizin 20’den fazla bölümünün hareketlilik projeleri yer almıştı. Ulusal Ajans tarafından açıklanan proje sonuçlarına göre ise Rusya Federasyonu’ndan dört farklı üniversite ile Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün kurmuş olduğu işbirliği projesi finansal olarak Ulusal Ajans tarafından desteklenmeye hak kazandı. Böylece Enstitümüz, Üniversitemizden Erasmus+ KA107 programına başvuran kurumlar arasında hibeyi kazanan ilk kurum oldu.

Enstitümüz, Erasmus+KA107 programı kapsamında Rusya Federasyonu’ndaki dört üniversite (Moskova Devlet Üniversitesi, St. Petersburg Devlet Üniversitesi, Kazan (İdil Boyu) Federal Üniversitesi ve Dağıstan Devlet Pedagoji Üniversitesi ) ile akademik personel ders verme hareketliliği faaliyetini gerçekleştirme olanağını elde etti. Rusya Federasyonu’ndaki dört üniversite ile yürütülen ön hazırlık çalışmaları sonucunda gerekli anlaşmalar imzalandı, iki taraftan da faaliyete katılacak adayların seçilmesi ve karşı tarafın onayından geçmesi süreçleri tamamlandı ve Rusya Federasyonu’ndaki kurumlarla Enstitümüz arasındaki akademisyen hareketliliğinin 2018-2019 öğretim yılının bahar döneminde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamdaki ilk akademisyen ziyareti, 01-05 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Elena Oganova, beş gün boyunca Enstitümüzde seminer verdi.  Konuk öğretim üyesinin temsil ettiği Moskova Devlet Üniversitesi, 1755 yılında kurulmuş olup Rusya’nın en eski ve köklü yükseköğretim kuruluşlarından biri olarak tanınmaktadır ve 2018 yılında Times Higher Education Dünya Üniversiteler Sıralamasında ilk 200’e girmiştir. Moskova Devlet Üniversitesi bünyesinde 1956 yılından beri faaliyet yürütmekte olan Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü, Rusya Şarkiyatçılık ekolünün oluşmasında büyük rol oynamış olan dünyaca tanınan bir kuruluştur. Erasmus+KA107 programı kapsamındaki işbirliği sayesinde Rus Şarkiyatçılığının bu önemli merkezi ile Enstitümüz arasında ilk defa resmî düzeyde doğrudan temas sağlanmış olduğunu önemle vurgulamak gerekir.

Doç. Dr. Elena Oganova, Enstitümüzde verdiği seminerlerde aşağıdaki konuları işledi.

1 Nisan tarihinde gerçekleşen “Metinlerin Rusçadan Türkçeye Çevrilmesinde Diller Arası Korelasyon Meseleleri” konulu seminerinde misafirimiz, Rus ve Türk dillerinin gramer açısından farklılıklarına dikkat çekerek Rus öğrencilere Türkçe öğretiminde karşılaşılan zorluklardan bahsetti. Ayrıca örnekler üzerinden Rusçadan Türkçeye ve Türkçeden Rusçaya çevirilerde sık rastlanılan hataları ve dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı.

2 Nisan’da gerçekleşen “Rusya’da Türk Edebiyatı” konulu seminerde Rusya’da Türk edebiyatının tanınma süreci ve Türkçe eserlerin Rusçaya çevrilmesi konusunda yaşanan gelişmeler açıklandı. Doç. Dr. E. Oganova, özellikle Sovyet döneminde Türkçeden Rusçaya edebî çevirilerin sistematik olarak ve yüksek kalitede yapılmış olduğunu vurguladı; Türk şairler arasında özellikle Nazım Hikmet’in Rusya Federasyonu’nda çok iyi tanındığını ve çok okunduğunu söyledi. Doç. Dr. E. Oganova, Nazım Hikmet’in eserlerinin Sovyetler Birliği’nde 120 bin adet gibi yüksek bir baskı sayısı ile basıldığını ve bu baskıların bile birkaç gün içinde tükendiğini belirterek ilginç bir veri sundu.

Moskovalı misafirimizin “Rusya’da Türk Edebiyatı” seminerini tanınmış çağdaş Türk oyun yazarı, yapıtları çok sayıda ödül almış olan Tuncer Cücenoğlu da dinlemeye geldi. Doç. Dr. E. Oganova Tuncer Cücenoğlu’nu dinleyicilere tanıtarak Cücenoğlu’nun oyunlarının Rusçaya tercümesini kendisinin yapmış olduğu ve Cücenoğlu’nun tiyatro eserlerinin Rusya Federasyonu’nda birçok şehirde büyük başarıyla sahnelenmekte olduğu bilgisini verdi.

3 Nisan tarihinde gerçekleşen “Rus-Türk Kültürel Etkileşimi” konulu seminerde Moskovalı misafirimiz Rus-Türk ilişkileri tarihinin kültürel boyutunu zengin malzemeye dayanarak açıkladı. Doç. Dr. E. Oganova özellikle edebiyat alanındaki ilişkiler ve karşılıklı etkileşim üzerinde durdu ve bu alanda hem Rus hem Türk tarafının öne çıkan simaları ve onların yapıtları hakkında bilgi verdi.

4 ve 5 Nisan tarihlerinde gerçekleşen “Rus-Sovyet Türkolojisi Tarihi” konulu seminerlerinde Doç. Dr. E. Oganova, Rusya’daki Türkoloji merkezlerinden ve ekollerinden bahsederek, Rus-Sovyet Türkolojisinin gelişme aşamalarından, önemli bilim insanlarından ve onların katkılarından söz etti. 4 Nisan tarihli seminerde dinleyici olarak Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Sayın A. Hlopotnov da bulundu. Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu çalışanlarının birçoğunun Moskovalı misafirimiz Sayın Doç. Dr. Elena Oganova’nın öğrencisi olduğunu Enstitü çalışanları ve öğrencileri olarak bu vesileyle öğrenmiş olduk. Misafirimizin Rusya Fedeasyonu İstanbul Başkonsolosluğunda çalışan öğrencileri kendisini ayrıca Başkonsolosluğa davet ederek de ağırladılar. Böylece Enstitümüzle Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu arasında son yıllarda gelişmekte olan işbirliğine yönelik dostça temasların bu vesileyle daha da pekişmiş olduğunu da belirtmek gerekir.

5 Nisan tarihinde konuk öğretim üyesi Sayın Doç. Dr. Elena Oganova ile Marmara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ve Enstitü Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Okan Yeşilot arasında bir görüşme gerçekleşerek üniversitelerimiz arasındaki işbirliği meseleleri ele alındı.

Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri öğretim üyesi Doç. Dr. Elena Oganova’nın Erasmus+ KA107 programı kapsamında Enstitümüze gerçekleştirdiği faaliyetler çok başarılı olmuş, Marmara Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerine yeni bilgiler ve uluslararası bakış açısı kazandırmış, üniversitelerimiz arasındaki işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesi için önemli bir ivme yaratmıştır.

  

“Rusya’da Türk Edebiyatı” konulu seminerden sonra oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu ile birlikte. 02.04.2019. 

HIZLI ERİŞİM