Enstitümüzde Erasmus+ KA107 Programı Kapsamında St. Petersburg Devlet Üniversitesinden Konuk Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aliya Süleymanova Seminerler Verdi

Enstitümüzde Erasmus+ KA107 Programı Kapsamında St. Petersburg Devlet Üniversitesinden Konuk Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aliya Süleymanova Seminerler Verdi

 

Enstitümüze Erasmus+KA107 programı kapsamındakiyurt dışından konuk öğretim üyeleri ziyaretlerinden üçüncüsü, 06-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. St. Petersburg Devlet Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aliya Süleymanova, beş gün boyunca Enstitümüzde seminerler verdi.  Konuk öğretim üyesinin temsil ettiği St. Petersburg Devlet Üniversitesi, 1724 yılında kurulmuş olup, Rusya’nın ilk üniversitesi unvanını taşımakta ve günümüzde Rusya Federasyonu’nun en saygın ve eğitim kalitesi yüksek üniversitelerinden biri olarak kabul edilmektedir.  St. Petersburg Devlet Üniversitesi 2015 yılından beri Times Higher Education Dünya Üniversiteler Sıralamasında ilk yüzlük diliminde yer almaktadır. St. Petersburg Devlet Üniversitesi bünyesindeki Şarkiyat Fakültesi 1854 yılında kurulmuş olup çatısı altında günümüze kadar birçok dünyaca ünlü Şarkiyatçı çalışmıştır.

Doç. Dr. Aliya Süleymanova, Enstitümüzde verdiği seminerlerde aşağıdaki konuları işledi:

6 Mayıs’ta gerçekleşen ilk seminerinde konuk öğretim üyesi, St. Petersburg Devlet Üniversitesinde Türk dili ve edebiyatı öğretiminin tarihini ve günümüzdeki durumunu anlattı. St. Petersburg’da O.İ. Senkovskiy, A.O. Muhlinskiy, Mirza Kazım Bey gibi isimlerin başlattığı Türkoloji çalışmaları İ.N. Berezin, L.Z. Budagov, P.M. Melioranskiy, A.N. Samoyloviç gibi sonraki kuşak Şarkiyatçıların eserleri ile devam etmiş, V.D. Smirnov’un çalışmaları ile Osmanlı araştırmaları Türkolojide ayrı bir dal halini almıştır. St. Petersburg’da Bolşevik devriminden sonra sekteye uğrayan Türkoloji çalışmaları 1925’te tekrar canlanmış ve N.K. Dmitriyev, S.E. Malov, A.N. Kononov’un çalışmalarıyla sürdürülmüştür. Geç Sovyet döneminde Türk Filolojisi Kürsüsü S.N.İvanov, V.S. Garbuzova, V.G. Kondratyev, A.P. Vekilov, A.P. Grigoryev, V.G. Guzev’in katkılarıyla ilerlemiştir. Konuğumuz, öğrencisi olduğu bu bilim insanları hakkında bazı anılarını da paylaştı. Örneğin, S.N. İvanov’un ayrıca güçlü bir şair olduğunu ve Doğulu şairlerden muhteşem çeviriler yaptığını belirterek derslerde öğrencileri dinlendirmek için Türkçe ya da başka bir Doğu dilinde bir şiir okuyup onu anında Rusçaya çevirdiğini söyledi. Konuğumuz, Türk Filolojisi Kürsüsünün günümüzdeki durumuna da değinerek öğrencilerin zorunlu olarak iki çağdaş Türk lehçesini öğrendiklerini, ayrıca birer sene Arapça ve Farsça gördüklerini ve bir Batı diline de devam ettiklerini söyleyerek Petersburg Türkolojisinin dil öğretimindeki başarısını gözler önüne serdi. Türk edebiyatı tarihi programının iki yıl sürdüğüve derslerde öğrencilerin Türk edebiyatından örnekler okuyup Rusçaya çevirdikleri de öğrendiğimiz bilgiler arasındaydı. Konuğumuz ayrıca bu yıl kürsü nezdinde Rus-Türk konuşma kulübünü kurduklarını, bu kulüpte Türkoloji öğrencilerinin St. Petersburg’da eğitim gören Türk öğrencilerle bir araya gelip karşılıklı olarak Türkçe ve Rusça bilgilerini geliştirdikleri ifade etti.

7 Mayıs’ta verdiği“Edebiyatta Kült: Yazarlar ve Eserleri” konulu seminerinde Doç. Dr. A. Süleymanova “kült yazar” ve “kült eser” kavramlarını masaya yatırarak klasik yazarla kült yazar arasındaki farktan ve kültleşme mekanizmasından söz etti. Ahmet Mithat, Sabahattin Ali ve Orhan Veli Kanık’ı bu açıdan ele alan konuğumuz, bu yazarların hayatı ve eserlerinin yarattığı etkilere dair ilginç ayrıntılar paylaştı.

Doç. Dr. Aliya Süleymanova 8-10 Mayıs tarihlerinde verdiği seminerlerinde Türk edebiyatında postmodernizm akımını inceledi. 8 Mayıs’ta gerçekleşen “Postmodernizmin Edebi Tekniği Olarak Yazar Maskesi”konulu seminerde adı geçen yöntemin ortaya çıkışı ve özellikleri açıklanarak, örneklerinden söz edildi. 9 Mayıs’ta “Orhan Pamuk’un Kavramsal Sanatı” konulu seminerinde konuğumuz, Masumiyet Evi adlı roman ve aynı adı taşıyan müze etrafında Orhan Pamuk’un kurguladığı postmodernist performansın özelliklerini anlattı. 10 Mayıs’taki seminerde ise Ferzan Özpetek ile Zülfü Livaneli’nin yaratıcılığındaki postmodernist yansımalar incelendi.

8 Mayıs’da konuk öğretim üyesi Doç. Dr. A. Süleymanova ile Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. Okan Yeşilot arasında bir görüşme gerçekleşerek kurumlarımız arasındaki işbirliği meseleleri ele alındı.

St. Petersburg Devlet Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aliya Süleymanova’nın Erasmus+ KA107 programı kapsamında Enstitümüzde gerçekleştirdiği seminerler çok ilgi uyandırmış ve başarılı olmuş, konuğumuzun ziyareti üniversitelerimiz arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için de büyük bir ivme yaratmıştır.

HIZLI ERİŞİM