Enstitümüzden Öğr. Gör. Dr. Liaisan Şahin Moskova Devlet Üniversitesinde Erasmus+ KA107 Programı Kapsamında Konuk Öğretim Görevlisi Olarak Seminerler Verdi

Enstitümüzden Öğr. Gör. Dr. Liaisan Şahin Moskova Devlet Üniversitesinde Erasmus+ KA107 Programı Kapsamında Konuk Öğretim Görevlisi Olarak Seminerler Verdi

Enstitümüz öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Liaisan Şahin Erasmus+KA107 Akademik Personel Ders Verme Hareketliliği programı kapsamında 20-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsünde bulundu.

Öğretim elemanımız 20-24 Mayıs 2019 tarihlerinde Moskova Devlet Üniversitesinde verdiği seminerlerde Türkiye’deki Türkoloji araştırmalarının tarihini ve bugünkü durumunu anlatmış, ayrıca kendi bilimsel alanı olan Genel Türk Tarihi kapsamındaki çeşitli konularda bilgiler vermiştir. Öğretim elemanımız, MDÜ Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü Türkoloji Kürsüsü lisans ve yüksek lisans öğrencilerine seminerler vermenin yanı sıra adı geçen kürsünün öğretim üyelerinin verdiği dersleri ve yüksek lisans tezi savunmalarını da izlemiştir.

Öğr. Gör. Dr. Liaisan Şahin, Erasmus+KA107 programı kapsamında gerçekleştirdiği ziyareti şu sözlerle değerlendirdi: “MDÜ Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsünün Türkoloji Kürsüsü konuğu olarak seminerler vererek ve dersleri izleyerek kürsünün öğretim üyelerini, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini yakından tanıma fırsatı buldum. Seminerlerimin ikisini Rusça ve üçünü de – öğrencilerin isteği üzerine – Türkçe verdim. Öğrencilerin bilgi düzeyi ve Türkçeye hakimiyetleri etkileyiciydi. Türkçe verdiğim seminerleri anlayarak takip edebildikleri gibi verdiğim sorulara cevap vererek, yorum yaparak ve sorular sorarak Türkçeyi çok iyi bildiklerini gösterdiler. Sanırım bunda hocalarının Türkçe öğretiminde kullandıkları yöntemlerin çeşitliliği, ayrıca derslerde ve ödevlerde uyguladıkları sıkı disiplin anlayışı da çok büyük rol oynuyor olmalı. İzlediğim Türkçe derslerinde öğrencilerin Türk yazarlarından ve güncel basından metinler okuyarak bu metinleri Türkçe olarak anlattıklarını, Türkçeden Rusçaya ve Rusçadan Türkçeye sözlü ve yazılı çeviri, ayrıca sözlük, dikte, test çalışmaları yaptıklarını gördüm. Derslerin çok yoğun içerikli olması ve çalışmaların yüksek bir tempo ile yapılması dikkatimi çekti. Öğretim üyelerinin öğrencilerin yaptıkları çevirilerin kalitesine de çok önem verdiklerini, öğrencilerden hem Türkçe hem Rusça ifadelerin doğru ve edebi üsluba uygun olmalarını talep ettiklerini de önemle vurgulamak gerekir. İzlediğim derslerde kullanılan yöntemlerin bazılarını kendi derslerimde de kullanmak üzere not ettim.

Öğrencilerin Türkçe dışında başka bir çağdaş Türk lehçesini de öğrendiklerini, ayrıca mutlaka en az bir Batı dili öğrenimi yaptıklarını da öğrendim. Türkiye tarihi hakkında da oldukça bilgili olduklarını gördüm. İzlediğim bir derste öğrenciler Türkiye tarihine ilişkin konular üzerine hazırladıkları ödevlerin içeriğini öğretim üyelerine Türkçe olarak anlattılar. Ödevleri için Rusça, Türkçe ve Batı dillerinde kaynaklar kullandıklarını görmek de etkileyiciydi. Kısaca, Rusya Federasyonu’nda Türkologları yetiştirme işinin çok yüksek bir kalitede gerçekleştiğini kabul etmek gerekir.

Moskova, Rusya Federasyonu kültür hayatının kalbidir. Moskova’da geçirdiğim günlerde Tretyakovskaya Galerisi ve Puşkin Müzesini ziyaret ederek klasik Rus ressamlarının tablolarını gördüm, Bolşoy Tiyatrosunda opera ve Operet Tiyatrosunda müzikal izledim. Dolayısıyla Erasmus programı kapsamında gerçekleştirdiğim ziyaret Rusya’nın kültürel hayatını gözlemlemem açısından da bana fırsat yaratmış oldu. Ayrıca Rusya Devlet Kütüphanesini (ünlü “Leninka”) ziyaret edebilmek ve Moskova’daki çeşitli kitapevlerinden çalışma konularıma ilişkin malzemeler toplayabilmek de çok değerli bir fırsat oldu. Akademik değişim programlarının birçok açıdan faydalı ve verimli olduğuna dikkat çekmek, üniversitemizin bu konuya daha fazla önem vermesi ve akademisyenleri bu yönde teşvik etmesi gerektiğini belirtmek isterim.”

HIZLI ERİŞİM