Tez Dönemi Kayıt Yenileme

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 19-2 maddesi gereğince tez konusu Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanmış olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri her yarıyıl başında tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.  Kaydını yaptırmayan öğrenci, program kapsamındaki çalışmalara katılamazDoktora öğrencileri ilgili dönemde Tez İzleme Komitesine alınamaz ve başarısız sayılır.

Tez dönemi için kayıt yaptırmak üzere Şubat ayı içinde aşağıdaki formun ilgili tez danışmanına imzalatılarak Enstitüye teslim edilmesi yeterlidir.

Tez Dönemi Kayıt Formu için tıklayınız.

HIZLI ERİŞİM