28.10.2023-03.11.2023

Editör: Arş. Gör. Gözde ÇAĞLAR

30.10.2023 -3.11.2023

Ermenistan Başbakanının Ulusal Meclis Daimi Komisyonlarının Ortak Oturumunda Yaptığı Konuşma

Ermenistan Başbakanının Ulusal Meclis Daimi Komisyonlarının Ortak Oturumunda gerçekleştirdiği konuşma sırasında dış politika ile ilgili bazı konulara değinmiştir. Bu konuşmasının bir kısmında Paşinyan;  “Doğu-batı, kuzey-güney küresel tartışmalarından önce Güney Kafkasya bölgesinde olduğumuzu, dört komşumuz olduğunu, karşılaşabileceğimiz tüm temel tehdit ve fırsatların onlarla ilişkilerimizde saklı olduğunu idrak etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan Gürcistan ve İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin dostane, işbirlikçi niteliğinin daha da geliştirilmesi, Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerin düzenlenmesi önemlidir. Her ne kadar kolay olmayacağının bilincinde olsak da, planlarımızın Azerbaycan'la barış antlaşması imzalanması ve Türkiye ile ilişkilerin çözülmesini de içerdiğini bir kez daha belirtmeliyim. Böyle bir programa devam etmek Ermenistan Cumhuriyeti'nin devletinin çıkarınadır.

Temel olarak şunu belirtmeliyim ki, Azerbaycan'la barış ve ilişkilerin çözümüne ilişkin üç ana ilke üzerinde mutabakata varılmıştır ve taraflar bu mutabakata varılan ilkelere sadık kalırsa barış ve ilişkilerin çözümü anlaşmasının imzalanması gerçekçi hale gelecektir. Bu ilkelerin ne olduğunu size hatırlatmak istiyorum. Birincisi, Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan Cumhuriyeti topraklarının 29.800 kilometrekare, Azerbaycan topraklarının ise 86.600 kilometrekare olduğu anlayışıyla birbirlerinin toprak bütünlüğünü karşılıklı olarak tanıyorlar. Elbette, Alma-Ata Deklarasyonu'nun imzalandığı ve kabul edildiği andaki mevcut durumu gösteren haritaların varlığı da sınırlandırma sürecinde kilit önem taşıyor. Önceki iki ilkenin esasında yer alan üçüncü ilke, bölgesel iletişimlerin tarafların egemenlik ve yargı yetkisine dayalı olarak açılması, bölgesel iletişimlerin karşılıklılık ve eşitlik esasına göre işleyeceğidir.

Bu üç ilkenin yanı sıra elbette bir başka temel şartın da, bu ilişkiler sırasında tarafların güç kullanmaktan veya güç tehdidinden vazgeçmesi olduğunu ve bu protokollerin, tüm anlaşmaların kayıt altına alındığını bir kez daha belirtmek isterim.

Ermenistan-Türkiye ilişkilerine değinerek, özel temsilciler arasında yapılan görüşmeler ve müzakereler sonucunda varılan anlaşmaların yakın gelecekte hayata geçirilmesini umduğumu da ifade etmek istiyorum.” açıklamalarında bulunmuştur.

Paşinyan ile benzer açıklamaları 3 Kasım tarihinde dışişleri bakanı da yapmıştır. Ermenistan dışişleri bakanı; “Ermenistan -Türkiye çözüm süreci  bizim için çok önemli. Biliyorsunuz, geçtiğimiz günlerde Tahran'da, Türkiye Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Daha önce eski bakanla da tanışmıştım.Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesine yönelik bir süreç var. En azından Ermenistan-Türkiye devletlerarası kara sınırının özel bir grup insana, yani diplomatik pasaport sahibi Ermenistan ve Türkiye vatandaşlarına açılmasına ilişkin anlaşmamızın olumlu olduğunu ifade etmek istiyorum. Şimdi yakın gelecekte burada iyi haberler alabileceğimize dair iyimserliğimi ifade etmek istiyorum. Yine biz 4 komşumuzla en azından düzenli bir ilişki kurmakla ilgileniyoruz.” dediği görülmektedir.

Ayrıntılı bilgi için bk.

Ayrıntılı bilgi için bk.

3 Kasım 2023

Ermenistan'da en büyük doğrudan yabancı yatırım kaynağı BAE olurken, Rusya ikinci sırada yer aldı.

Ermenistan ekonomi bakanı, Rusya Federasyonu'ndan gelen net doğrudan yabancı yatırım hacminin 250 milyon doları bulduğunu fakati tarihlerinde ilk kez Ermenistan'daki en büyük doğrudan yabancı yatırım kaynağının Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu belirtmiştir. Yabancı yatırımında Rusya’nın Ermenistan’da şu anda ikinci sırada olduğu ifade edilmiştir.

Ekonomi bakanı, Ermenistan'ın tercihli ticaret rejimlerinin kurulması konusunda bazı ülkelerle görüşmelerde bulunduğunu; bu ülkelerin İran, Mısır, BAE ve Endonezya olduğunu da belirtmiştir.

Ayrıntılı bilgi için bk.


Bu sayfa Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 07.11.2023 12:04:35 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM