02.09.2023-08.09.2023

Editör: Dr. Öğr. Üyesi Gülcan İNALCIK

05.09.2023

Erdoğan, Soçi’de Putin ile yaptığı görüşmenin dünya tarafından takdirle karşılandığını söyledi.

Türk lider 5 Eylül’de yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya ve Türkiye Devlet Başkanları Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’de gerçekleştirdikleri görüşmelerin tüm dünyada büyük takdir gördüğünü söyledi.

Regnum haber ajansının bildirdiğine göre, Putin ve Erdoğan 4 Eylül’de bir görüşme gerçekleştirdi. Türk lider görüşme öncesinde yaptığı açıklamada ana konunun tahıl anlaşmasının yeniden başlatılması olduğunu belirtti. Daha sonra görüşmeyi yorumlayan Putin, Rusya’nın tüm koşullar yerine getirilir getirilmez tahıl anlaşmasına geri dönmeye hazır olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Rusya’nın bu tutumunu adil olarak değerlendirdi.

Soçi’den dönen Erdoğan, Moskova’nın tahıl anlaşmasını uzatmak için öne sürdüğü şartlardan birinin Rosselhozbank’ın, yaptırımlar nedeniyle Rus bankalarının askıya alındığı SWIFT sistemine katılması olduğunu hatırlattı. Türkiye Cumhurbaşkanı, BM Genel Sekreteri António Guterres'in tahıl anlaşması çerçevesinde Rus gıdası için SWIFT üzerinden yapılacak işlemlerden elde edilecek başka bir ödeme mekanizması önerdiğini söyledi.

Ayrıntılı bilgi için bk.

06.09.2023

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın “tahıl anlaşmasına” ilişkin açıklaması

“Ukrayna’nın gıda ihracatına ilişkin “Karadeniz Girişimi”nin (17 Temmuz’da sona erdi), 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da Rusya-BM Memorandumu ile tek bir “paket” halinde sonuçlandırılması (2025’e kadar geçerli) (bu düzenlemeler “tahıl anlaşması” olarak anılmaktadır) üzerine artan ilginin arka planında, Rusya’nın tutumunu ayrıntılı olarak tekrarlamanın haklı olduğuna inanıyoruz.

Bilindiği üzere, belirtilen insani amacını gerçekleştiremeyen (32.8 milyon ton kargonun %3’ünden azı ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilmiştir) ve Ukraynalılar tarafından Rus tesislerine saldırı düzenlemek için kullanılan Karadeniz Girişimi’nden sonra herhangi bir felaket yaşanmamıştır. Batılıların ve BM Sekretaryasının artan gıda fiyatları ve kötüleşen kıtlık tehdidiyle ilgili endişe verici açıklamalarının aksine, dünya piyasalarında hububat fiyatları istikrarlı bir şekilde düşmektedir (Ağustos ayında düşüş %4-5 civarındaydı ve Mart 2022’deki zirveden bu yana düşüş şimdiden %25-40’a ulaşmıştır).

Genel olarak, küresel anlamda fiziksel bir gıda sıkıntısı yok. Dağıtımında sorunlar var ama üretiminde yok. Başka bir deyişle, Ukrayna’nın deniz yoluyla tahıl ihracatının durması nedeniyle kimse açlıktan ölmedi. Batı başkentlerinde ve Birleşmiş Milletler’de öngörüldüğü gibi bir gıda krizi yaşanmadı. Bu da şaşırtıcı değil çünkü 32.8 milyon ton yemlik mısır ve yemlik tahılla insanlığı beslemek zor.

Ukrayna’nın dünya “ekmek sepeti” (breadbasket) rolü, aynı Batılılar ve BM tarafından büyük ölçüde abartılmıştır. Bu ülkenin toplam buğday ihracatındaki payı zaten küçüktü (%5) ve şimdi, diğer şeylerin yanı sıra, Batı tarafından tedarik edilen seyreltilmiş uranyum mühimmatlarının kullanımı sonucu toprağın radyasyon ve kimyasal kirlenmesi nedeniyle ekili alanların azalması dikkate alındığında, nesnel olarak daha da azalmaktadır. Aynı zamanda Ukraynalıların yüklerini ihraç etmek için (Karadeniz’in yanı sıra) kara ve nehir yollarıyla AB’ye, sözde “dayanışma koridorları” boyunca başka olanakları da var.

Bu tür taşımacılığın daha pahalı olduğu bir sır değil ve Avrupalılar Kiev’le dayanışma içinde olduklarını göstermek için acele etmiyorlar: Avrupa Komisyonu Mayıs ayında Ukrayna’dan Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’a buğday, mısır, kolza tohumu ve ayçiçeği ithalatını yasakladı (sadece transit geçişe izin veriliyor). Bir sonraki moratoryumun sona ereceği 15 Eylül’de Brüksel, kendi kararını yeniden gözden geçirmek ve nihayetinde Doğu Avrupa ülkelerinin pazarlarını doldurma riski taşıyan Ukrayna tahıllarına yönelik ithalat yasağını kaldırmak için mükemmel bir fırsata sahip olacak. Ayrıca Washington ve bazı Avrupa başkentleri bu konuda çok istekli olduğundan, Ukrayna’dan Afrika ve Latin Amerika’daki ihtiyaç sahibi ülkelere ücretsiz tahıl gönderme fırsatı da olacaktır. Ancak nedense bu hiç de inandırıcı değil.

Bu koşullar altında, Rus tarafının da defalarca ve etraflıca belirttiği gibi, Batılıların ve Kiev’in Karadeniz koridoruna gerçekten ihtiyacı varsa, tarım ürünleri ve gübre üretimi ve ihracatıyla uğraşan yerli kuruluşlara yönelik yasadışı tek taraflı yaptırımların kaldırılması için somut adımlar atmanın zamanı gelmiştir. Bankaların ve şirketlerin faaliyetlerinin normalleştirilmesinden, nakliye lojistiği ve sigortanın kurulmasından ve yedek parça tedarikinin yeniden başlatılmasından bahsediyoruz. Bu “sistemik” görevlerin çözümü sadece Rusya-BM Memorandumunda öngörülmekle kalmıyor, aynı zamanda Amerikalı ve Avrupalıların yaptırımlarının Rus gübre ve tahıllarının dünya pazarlarına erişimini engellemediğine dair üst perdeden yaptıkları açıklamalarla da tamamen uyumlu olacaktır.

Ancak Rusya, yaptırımlardan gerçek anlamda muaf tutulmak yerine BM Sekreterliği’nden sadece yeni vaatler alıyor. Bu kez BM Genel Sekreteri ve uzmanları, Rosselhozbank’ın yan kuruluşu için SWIFT; bir sigorta platformunun oluşturulması; Rus gübre şirketlerinin yabancı varlıklarının blokajının kaldırılması ve gemilerimizin Avrupa limanlarına erişiminin sağlanması gibi sözde “çığır açıcı” dört öneri ortaya koydu. Bunun karşılığında Rus tarafının Karadeniz Girişimi’nin derhal ve tam olarak restorasyonunu garanti etmesi gerekmektedir.

Ancak gerçekte, mevcut öneriler, önceki BM fikirleri gibi, herhangi bir yeni unsur içermemektedir ve tarımsal ihracatımızın normalleştirilmesinde niteliksel bir ilerleme sağlanmasına temel teşkil edemez.

Kamuoyuna yapılan yorumlar da dahil olmak üzere defalarca belirtildiği üzere, Rosselhozbank’ın SWIFT’e yeniden bağlanmasının ne şube ve iştirak seçenekleriyle ne de JP Morgan ile marjinal bir kanal aracılığıyla - bu arada Karadeniz Girişimi’nin aşamalı olarak sona erdirilmesinden sonra kapatıldı - çalışan bir alternatifi yoktur. Soçi’deki Rus-Türk zirvesinden birkaç gün önce Rosselhozbank, Frankfurt’taki Commerzbank’tan Euro hesabının kapatıldığına dair bir bildirim aldı.

Rus tarım ürünleri için özel bir sigorta platformunun oluşturulması Ağustos 2022’den itibaren bize söz verilmişti, ancak bilinmeyen nedenlerden dolayı şu ana kadar yapılmadı.

Aynı durum Rus gemilerinin ve yüklerinin yabancı limanlara erişimi için de geçerlidir. Birleşmiş Milletler ortaya çıkan yaptırım engelleriyle (Rusya topraklarının tamamının savaş riski bölgesi ilan edilmesi ve Rus nakliye sigorta yapılarının ve şirketlerinin kendilerinin yaptırım listelerine eklenmesi şeklinde) hiçbir zaman başa çıkamamıştır.

Yabancı varlıklarının önündeki engelin kaldırılması için gübre üreticilerinden, “riski kendilerine ait olmak üzere” yardım talebinde bulunabilmeleri amacıyla, alt yaptırımlı statülerini kabul etmeleri açıkça istenmektedir.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, 8 Mart’ta Kiev’e yaptığı özel ziyarete ve 26 Nisan’da yaptığı ayrı öneriye rağmen Togliatti-Odessa amonyak boru hattı konusunda sessiz kalmaya devam ediyor. Ukraynalıların 5 Haziran’da kendi kontrolleri altındaki bölgede, her yıl 45 milyon insanı beslemeye yetecek kadar gübre sağlayan boru hattını havaya uçurmasının ardından Birleşmiş Milletler Sekretaryası, iki İstanbul anlaşmasının bu temel unsurundan hiç bahsetmemeyi tercih ediyor.

Birleşmiş Milletler’in BM-Rusya Memorandumu’nun uygulanmasını sağlamaya yönelik diğer planlarına ilişkin soru açık kalmaya devam etmektedir, zira Sayın Guterres anlaşmadan çekilme niyetinde olmadığına dair bize güvence vermiştir. Ancak şu anda ilgili faaliyetler fiilen askıya alınmış durumdadır. Düzenlemeden sorumlu UNCTAD Genel Sekreteri R. Grynspan, bu yılın Temmuz ayından bu yana istişarelerin bir sonraki turu için Moskova’ya davet edildi, ancak şu anda yapılan çalışmalara ilişkin düzenli raporların gönderilmesi bile durduruldu. Aynı zamanda BM temsilcileri, “Karadeniz Girişimi”nin sona ermesi nedeniyle yetkileri olmadığı halde İstanbul’daki Ortak Koordinasyon Merkezi’nde bulunmaya devam ediyor.

Bu bağlamda Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 4 Eylül’de açıkça ifade ettiği ilkeli tutumunu yinelemektedir: Karadeniz girişimini yeniden canlandırma olasılığını ancak tarım ürünleri ve gübre alanında faaliyet gösteren Rus şirketlerinin yaptırım statüsünün kaldırılmasına yönelik gereklilikler tam olarak karşılandıktan sonra değerlendirmeye hazır olacağız. Şu ana kadar Batılı ülkeler tarafından uygun adımların atılacağına dair bir umut olmadığı açıkken Kiev, Küresel Güney ülkelerinin tahıl ve gübre ihtiyaçları ve genel olarak gıda güvenliği konusunda çok az endişe duyarak Rusya’ya karşı daha sert yaptırımlar için baskı yapmaya devam edeceğini söyledi.

Rusya, kendi payına, dünya fiyatlarının istikrara kavuşmasına ve genel erişilebilirliğin artmasına yardımcı olacak yerli gıda ve gübre ihraç etmeye devam edecektir. Ayrıca ürünlerimizi ihtiyaç sahiplerine bağışlama çabalarımızı da sürdüreceğiz.

Özellikle Malawi (20,000 ton) ve Kenya’ya (34,000 ton) Rus gübreleri gönderilmiştir. Önümüzdeki dönemde bu gübrelerin Zimbabve (23.000 ton), Nijerya (34.000 ton) ve Sri Lanka’ya (55.000 ton) gönderilmesi planlanmaktadır. Ayrıca yılsonundan önce Somali, OAC, Burkina Faso, Zimbabve, Mali ve Eritre'ye 200.000 ton Rus buğdayının ücretsiz olarak teslim edilmesi planlanmaktadır.

Rusya, Türkiye ve Katar’ın ortak projesi olan, Rusya’dan 1 milyon ton tahılın Türkiye’de işlenmesi ve ardından en yoksul ülkelere ücretsiz taşınması projesi de büyük talep görüyor. Karadeniz Girişimi çerçevesinde yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine gönderilen gıda miktarına yakın bir miktardan bahsettiğimiz için bu miktar daha da artmaktadır.”

Ayrıntılı bilgi için bk.

08.09.2023

Lavrov: Rusya'nın elinde “Türk Akımı”nı havaya uçurma girişimlerine ilişkin veriler var.

Rusya, Karadeniz’deki Türk Akımı ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını havaya uçurma girişimlerine işaret eden bilgilere sahip. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu bilgiyi 8 Eylül’de Bangladeş Sovyet ve Rusya Mezunları Derneği temsilcileriyle Rusya Büyükelçiliği’nde yaptığı görüşmede dile getirdi.

TASS’ın aktardığına göre, Dışişleri Bakanı, tahıl anlaşmasından çekilen Rusya’nın Ukrayna’dan tahıl ihracatını yasaklamadığını, ancak Kiev’in Rus savaş gemilerine ve barışçıl gemilere saldırmak için su üstü ve su altı insansız hava araçlarını kullandığı anlaşma döneminde açılan insani koridorlardan bu tür gemilerin geçmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

Regnum haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 Eylül’de yaptığı açıklamada, Ukrayna limanlarının insansız hava araçları tarafından Karadeniz’de Rusya’dan Türkiye’ye giden Türk Akımı ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını koruyan Rus gemilerine saldırmak için kullanıldığını söyledi. Devlet Başkanı, bu tür girişimlerin gelecekte tekrarlanmaması için bir anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıntılı bilgi için bk.

08.09.2023

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Ermenistan çevresindeki durum hakkında yapılan açıklama

 “Ermenistan Cumhuriyeti’nin resmi çevrelerinde ve siyasi elitinde, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) içinde ve Rusya ile ikili bazda müttefiklik ilişkilerinin uygunluğu ve 2020-2022 yıllarında Moskova, Erivan ve Bakü arasında Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik bir dizi üçlü anlaşmanın uygulanabilirliği konusunda son zamanlarda bazı şüphelerin ortaya çıktığını kaydettik.

Bu çerçevede Ermenistan yönetimi son günlerde, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsünün onay sürecinin başlatılması, Başbakan eşi A.V. Hakobyan’ın Kiev Nazi rejimine insani yardım götürmek üzere Kiev’e gitmesi ve Ermenistan topraklarında ABD’nin de katılımıyla askeri tatbikat düzenlenmesi gibi bir dizi dostane olmayan adım attı.

Bu bağlamda, Moskova'daki Ermenistan Büyükelçisi B. V. Harutyunyan Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı ve kendisine sert bir protesto yapıldı. Ayrıca, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı A.R. Simonyan’ın Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisi, Enformasyon ve Basın Dairesi Müdürü M.V. Zaharova’ya ve Rusya Dışişleri Bakanlığı’na yönelik 6 Eylül tarihli hakaret içeren ifadelerinin kabul edilemez olduğuna işaret eden bir protesto notası iletildi. Ayrı olarak, blog yazarı M. Badalyan ve ’Sputnik Armenia’ radyosu köşe yazarı A. Gevorgyan’ın 7 Eylül’de Ermenistan’da gözaltına alınmalarından duyulan endişe dile getirildi.

Aynı zamanda Moskova, Rusya ve Ermenistan’ın müttefik olmaya devam edeceğine ve ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine ilişkin tüm anlaşmaların iki ülke halklarının yararına tam olarak uygulanacağına inanmaktadır. Bu husus, diğer hususların yanı sıra, KGAÖ tatbikatlarının düzenlenmesi ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir çözüme ulaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla Örgüt’e bağlı bir gözlem misyonunun gelecekte Ermenistan’a gönderilmesi ile ilgilidir.

Rus tarafı bu amaçla gerekli tüm çabayı göstermeye devam edecektir.”

Ayrıntılı bilgi için bk.

 


Bu sayfa Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 15.09.2023 08:27:41 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM