Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Tez Savunma Sınavına Girecek Öğrencilerin Dikkatine!

M.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

16. maddesinde; "(3)Tezli yüksek lisans öğrencisinin tez sınavına girebilmesi için tezle ilgili çalışmalarını ulusal veya uluslararası hakemli en az bir dergiye ya da ulusal veya uluslararası en az bir kongreye göndermiş olması ve bunu belirten bir yazıyı Enstitü Yönetim Kuruluna sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alır."

28. maddesinde; "(2) Doktora öğrencisinin, tez savunma sınavına girebilmesi için, tezle ilgili çalışmalarını ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlaması veya yayına kabul yazısını Enstitü Yönetim Kuruluna sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alır."

İlgili maddeler uyarınca 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı ve sonrasında kayıt yaptıran öğrencilerden, tez savunma sınavına girecek yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kabul yazılarını Tez Teslim ve Tez Jürisi Belirleme Formları ile birlikte Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıca Tez Savunma Sınavına girecekleri tarihten en az 1 ay önce Enstitü Yönetim Kuruluna girmek üzere evrak ve tezlerini teslim etmeleri gerekmektedir.

Devamı Bunu Görmek İstemiyorum
×