Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Dikkatine!

M.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 ve 27. maddeleri gereğince tez konusu Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanmış olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri her yarıyıl teze kayıt yaptırmak zorundadır.

İLGİLİ FORMU ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE ENSTİTÜYE TESLİM ETMEYEN DOKTORA ÖĞRENCİLERİ, ÜNİVERSİTEMİZ YÖNETMELİĞİNİN 27 (4) MADDESİ GEREĞİ TEZ İZLEME KOMİTESİNE ALINMAYACAĞINDAN HAZİRAN RAPORLARI BAŞARISIZ SAYILACAKTIR.

Teze kayıt yaptırmak için Şubat ayı içinde aşağıdaki formun ilgili tez danışmanına imzalatılarak Enstitüye teslim edilmesi yeterlidir.

Tez Kayıt Formu için tıklayınız.


Tezli yüksek lisans öğrencileri için Yönetmeliğin 15 - (5). maddesinde, "tez süresince aralıklı üç yarıyıl veya aralıksız iki yarıyıl kayıt yaptırmayan öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir tez önerisi hazırlar." denilmektedir.

Doktora öğrencileri için Yönetmeliğin 27 - (4). maddesinde, "Tez çalışmasına ilgili yarıyılda kayıt yaptırmayan öğrenci tez izleme komitesine alınmaz. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez salt çoğunlukla toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmanın özeti ve takip eden yarıyıla ait çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilir. Tutanaklar en geç üç gün içinde Enstitüye ulaştırılır. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı üç kez başarısız bulunan veya toplantılara katılmayan öğrenci için Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir tez danışmanı atanır. Bu durumda öğrenci farklı bir tez önerisi ile doktora tez çalışmalarına yeniden başlar." denilmektedir.

Devamı Bunu Görmek İstemiyorum
×