Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Yüksek Lisans ve Doktora-Ders Aşamasındaki Öğrencilerin Dikkatine!

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21-(1); "Danışman ataması yüksek lisans programları için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, doktora/sanatta yeterlik programları için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile olur.maddesi uyarınca 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında öğrenimine başlayan öğrenciler için tez danışmanı atama formunun Anabilim Dalı Başkanları tarafından doldurularak en kısa sürede Enstitüye gönderilmesi gerekmektedir. 

İlgililere duyurulur.

Devamı Bunu Görmek İstemiyorum
×