Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Tez Konusu Belirleyecek Yüksek Lisans Öğrencilerinin Dikkatine!

Tez konusu belirleyecek yüksek lisans öğrencilerimiz Tez Konusu Belirleme Formundaki "Açıklama" kısmını doldurmayacak, onun yerine 2 sayfayı geçmeyecek şekilde rapor hazırlayarak ilgili formun ekinde Enstitüye sunacaktır.

Tüm öğrencilerimize duyurulur.


Devamı
×