Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Başvuru Belgeleri

BAŞVURULARDA GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER


Aşağıdaki belgeler, başvuru sırasında ".pdf" veya ".jpeg" formatında sisteme yüklenecektir. Belgelerin onaylı ve imzalı olması gerekmektedir.

1-Mezuniyet Belgesi; Yüksek Lisans için başvuran adayların lisans diplomasına sahip olmaları veya lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına başvuracak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun olmaları veya mezun olabilecek durumda olduklarını belgelemeleri gerekir.

  • Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan öğrenciler, mezuniyet belgelerini ibraz edemeyecekleri için asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.
  • Başvurularında mezun durumda olmayan adaylar mezun kutucuğunu işaretlemeyecek, bu alana belge yüklemeyeceklerdir.

2-Transkript Belgesi;

  •  4'lük veya 100'lük sisteme göre hesaplanmış olmalıdır.
  •  Doktora Programlarına başvurularda Yüksek Lisans transkripti yüklenmesi gerekmektedir.
  •  Yüksek Lisans programlarına başvuru sırasında lisans programından mezun olmayanlar için, transkriptinde en az 7 dönemlik Genel Ağırlıklı Not ortalaması olmalıdır.
  •  Not değişikliği durumunda güncelleme talep edilemez.

3-ALES sonucu; kullanılmak istenen sınav puanının alındığı "yıl" ve "dönem" seçildikten sonra veriler doğrudan ÖSYM'den sisteme yüklenecektir. Yüksek lisans için 60, doktora için 65 puan alınmış olmalıdır.

4-Doktora programları için Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğeri); Kullanılmak istenen "sınav adı", "yıl" ve "dönem" seçildikten sonra veriler doğrudan ÖSYM'den sisteme yüklenecektir. ÖSYM'den veri alınamayan sınavlarda ilgili sınavın bilgileri girilerek sonuç belgesi sisteme yüklenmelidir. Yabancı Dil Puanı en az 60 (TOEFL IBT için 72) olmalıdır.

5-Son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf yüklenecektir. (Fotoğrafınızın resmi işlemlerde kullanılacağını göz önünde bulundurarak yükleme yapınız.)

--> Türkçe olmayan belgelerde;

Yurt dışında okumuş Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adayların:

Yukarıda yer alan belgelere ek olarak; belgelerini (mezuniyet, transkript, tömer ve diğer) yeminli tercüman tarafından onaylı ve imzalı şekilde sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Bu sayfa Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 14.07.2017 11:41:44 tarihinde güncellenmiştir.