Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Başarısız Dersi Bulunan Öğrencilerin Dikkatine!

2017-2018 Eğitim-Öğretim Bahar yarıyılında öğreniminin 4.döneminde olan (2 yıl veya daha eski) ve Güz yarıyılında derslerden devamsız ya da başarısız olan öğrencilerin, Bahar yarıyılında tüm dersleri başarmadıkları takdirde ilişikleri kesileceğinden, başarısız oldukları dersleri de bahar yarıyılında almak üzere 16.02.2018 Cuma gününe kadar dilekçe ile Enstitüye müracaat etmeleri gerekmektedir.

Aksi takdirde Bahar derslerinden başarılı olunsa dahi dönem sonunda başarısız dersi bulunan öğrencilerin ilişiği kesilecektir.

İlgililere duyurulur.

Bu sayfa Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 12.02.2018 11:02:12 tarihinde güncellenmiştir.