Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Doktora Öğrencilerimizin Dikkatine-Tez İzleme Komite Raporu (Ocak-Haziran)

Doktora Öğrencilerimiz, Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 23-(2); "Komite, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde olmak üzere yılda en az iki defa toplanarak öğrencinin yaptığı çalışmaları değerlendirir. Toplantılara geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan öğrenci, izlemenin o dönemi için başarısız kabul edilir. Komite tarafından birbirini takip eden iki toplantıda veya üç farklı toplantıda başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir." maddesi uyarınca 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı İlk Dönem (Ocak-Haziran) Tez İzleme Komitesi raporlarını, 29.06.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Enstitüye teslim etmelidir. Vaktinde teslim edilmeyen raporlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Tez İzleme Komitesi Raporu için tıklayınız.

Bu sayfa Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 02.01.2018 14:46:16 tarihinde güncellenmiştir.