Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

KA107 ERASMUS+ PROJESİ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ DAĞISTAN PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemizin Değerli Personeli, 

Avrupa Komisyonu tarafından uygulama alanı genişletilen Erasmus+ Programı kapsamında Enstitümüzün kurmuş olduğu işbirliği ile geliştirilen “Ortak Ülkelerle Hareketlilik KA107” projesi AB Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finansal olarak desteklenmeye hak kazanmıştır.

Söz konusu KA107 projesi kapsamında Enstitümüz ile Rusya-Dağıstan Devlet Pedagoji Üniversitesi arasında Erasmus Personel Ders Verme hareketliliği gerçekleşecektir.

Erasmus Ders Verme Hareketliliği, anlaşmalı olduğumuz akademik alanda Ortak ülkelerde anlaşma yapılmış bir yükseköğretim kurumunda seyahat hariç ardışık en az 5 iş günü ve en az 8 saat ders vermek şartı ile öğrencilere ders verilmesi ve ders vermeye ilişkin karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirilmesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 5 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve sadece ders verme faaliyeti ile ilgili faaliyet gerçekleştirilen günler ve seyahat günleri için hibe ödemesi yapılır.

 

Proje kapsamında hareketlilik detayları ve başvuru değerlendirme kriterleri;

- Üniversitemize Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tahsis edilen proje bütçesi doğrultusunda; Üniversitemizden bir akademisyen ders vermek üzere toplam 7 günlük süre ile Rusya-Dağıstan Devlet Pedagoji Üniversitesi’ne giderek günlük 160 olmak üzere 7 gün için 1120 € (Avro) ve 317,5 € ( Avro) seyahat hibesi ödemesi alabilecektir.

- Projenin akademik alanı (subject area) kapsamında, Ders Verme Faaliyeti; Türk Dünyası ve Rusya tarihi, dilleri, edebiyatları, kültürleri alanlarında yapılacak olup bu alanlarda çalışan akademisyenlerin başvuruları değerlendirilecektir.

- Başvurular değerlendirilirken Rusça diline hakim olmak önceliklendirilecektir.

- Engelli personel önceliklendirilir.

- Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel önceliklendirilir.

- KA107 programı ve söz konusu projenin yürütülmesi için doğrudan katkı sağlayan ve görev alan akademisyenler önceliklendirilir.

- Projeden yararlanmak isteyen akademisyenlerin 10- 30 Nisan 2018 tarihleri arasında linkte yer alan formu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

- Projeden yararlanmak üzere başvurular arasından 1 Asil, 2 Yedek akademisyen belirlenecektir.

  

BAŞVURU FORMU için tıklayınız.

Uluslararası Ofis İlanı için tıklayınız.

Bu sayfa Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 23.05.2018 14:56:21 tarihinde güncellenmiştir.