Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Doktora Formları

 

>Genel Dilekçe Formu 

>Tez Danışmanı Atama Formu (Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca tez danışmanı atanma talebi anabilim dalı başkanı tarafından yapılacaktır.)

 

>Yeterlik Sınav Jürisi Belirleme Formları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı
Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Türk Sanatı Anabilim Dalı
Türk Tarihi Anabilim Dalı

 

>Tez İzleme Komitesi Belirleme Formu

>Tez Konusu Belirleme Formu

>Tez Konusu Belirleme Örnek Raporu (Örnek rapora göre bir rapor hazırlanmalı ve Tez Konusu Belirleme Formuyla birlikte Enstitüye verilmelidir.)

>Tez Kayıt Formu 

>Tez İzleme Komitesi Raporu (Raporun her sayfasının Tez İzleme Komitesi tarafından paraflanması gerekmektedir.)

 

> Tez İzleme Komitesi Üye Değişiklik Formu

Tez Başlığı Değişikliği Formu

 

>Tez Savunma Sınavı Jüri Belirleme Formu

>Jüri Tez Teslim Formu

>Tez Yazım Klavuzu

>Enstitüye Tez Teslim Klavuzu 

Bu sayfa Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 07.06.2018 09:25:21 tarihinde güncellenmiştir.